Fritz Olsson driver sedan ett år tillbaka Cykelgross i centrala Uppsala, där han säljer och utför reparationer. Han reagerade på att kunder berättade att de lämnat in cyklar för service till kommunen.

– De sa att kommunen fixat deras cyklar till billigare priser och att det även gick att köpa begagnat. Jag kunde inte tro det var sant, säger han.

Verksamheten Fritz kunder vänt sig till är Kåbo cykelverkstad, en del av kommunens arbetsmarknadsinsats Jobbcenter, där långtidsarbetslösa kan få praktik. Varje år hamnar runt 1400 övergivna cyklar från Uppsalas ställ och gator på Kåbo. En del fiskas upp från ån eller hittas slängda. Där kollas de först mot polisens register över stöldgods och får sedan vänta i tre månader i fall att deras ägare skulle dyka upp. Två tredjedelar av dessa måste därefter demonteras och skrotas, men de som blir kvar rustas och säljs till privatpersoner vid ett par tillfällen om året. Fritz Olsson är oroad hur det påverkar hans verksamhet.

Artikelbild

| Kåbo cykelverkstad utför service av cyklar. " De erbjuder priser som vi bara kan drömma om", säger cykelhandlaren Fritz Olsson, som är beredd att ta ärendet till Konkurrensverket.

– Jag har hört att de säljer några hundra cyklar åt gången, det vore ju som att vinna på lotteri för en liten cykelhandlare. De har skattebetald arbetskraft, lokaler och material. Vi privata handlare kan omöjligt konkurrera, säger han.

Lena Winterbom är förvaltningsdirektör på Arbetsmarknadsförvaltningen på Uppsala kommun och menar att verksamheten i första hand inte har något kommersiellt syfte.

– Det här handlar om att erbjuda sysselsättning till långtidsarbetslösa. Sedan har kommunen även ett uppdrag att hålla stadens gator öppna och rensa bort cyklar som stått för länge, säger hon.

Enligt Lena Winterbom gör kommunen ingen vinst med varken försäljning eller reparationer.

– När man räknar in kostnader för personal, lokaler, verktyg och reservdelar, så går vi ungefär plus minus noll. Att Kåbo även erbjuder cykelservice är för att praktikanterna ska få lära sig kundkontakt, men vi kan inte ta samma priser som när en erfaren cykelreparatör utför arbetet, säger hon.

Lena Winterbom menar även att branschen har ett behov av kompetensen och att verksamheten har utvecklats i samråd med stadens cykelhandlare.

Men efter Fritz Olssons kritik lovar kommunen att titta närmare på ärendet.

– Vi har lämnat det här vidare till våra jurister. Kommunen ska inte bedriva näringsverksamhet och vi vill absolut inte störa eller hämma näringslivet, säger Lena Winterbom.

Att offentlig säljverksamhet inte ska konkurrera med den privata marknaden finns reglerat i Konkurrenslagen. Anser Konkurrensverket att en offentlig verksamhet bryter mot lagen, tar de ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen, som kan besluta om förbud och eventuellt vite. Men få ärenden går så långt – antingen löser kommun och privata aktörer konflikten själva, eller så väljer Konkurrensverket att inte utreda.

– Vi tittar på om det kan uppstå någon konkurrensskada på den aktuella marknaden. För att vi ska ta frågan till domstol måste vi ha gjort bedömningen att det finns en överhängande risk att privata aktörer slås ut, säger Martin Bäckström, funktionsansvarig för tips och klagomål på Konkurrensverket.

Cykelhandlaren Fritz Olsson tänker driva frågan vidare om inte kommunen ändrar sig.

– Jag har hört av mig till arbetsmarknadsnämnden och -förvaltningen och bett dem lägga ner verksamheten. Gör de inte det, tänker jag anmäla det här, säger han.