– Vi hittade en lösning som alla är nöjda med genom att vi säljer bostadsdelen till hyresgästerna, säger Johan Thorwild, vd för Kvarnengallerian AB.

Det innebär att man gjort en tredimensionell fastighetsbildning där bolaget även fortsättningsvis driver köpcentrumet. Det finns också planer på att bygga ett bostadshus på grusplanen bakom gamla Vålamagasinet.

UNT har tidigare berättat om att en tvist mellan fastighetsägaren och de boende gick till hyresnämnden. Det handlade bland annat om den planerade utbyggnaden samt renovering av fastigheten. Nu skjuts stamrenoveringen upp och finns inte med i den tioåriga plan som upprättats i samband med ombildningen till bostadsrätter.

Som i många andra nya bostadsrättsföreningar räknar man med ett underskott efter avskrivningar i den ekonomiska planen. Skillnaden mot en bostadsrättsförening i en nybyggd fastighet är att huset är äldre redan från början, vilket innebär att de större renoveringarna ligger närmare i tiden.

– Det ställer stora krav på styrelsen att planera så att det finns finansiering när det är dags fatt renovera, säger Per Anders Forsgren, vd för fastighetskonsulten Mediator.

Totalt finns 152 lägenheter i fastigheten ovanpå Kvarnen. De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet får fortsätta att hyra lägenheten, men när de blir lediga kan de säljas av föreningen. 11 av lägenheterna hyrs dock av kommunen på långtidskontrakt, och dessa kommer förmodligen att förbli hyresrätter under lång tid framöver. Det innebär att man kan räkna med att 141 hyresrätter försvinner i centrala Uppsala.

Köpeskillingen för fastigheten är 446,6 miljoner kronor, vilket betyder att det varit en god affär för bolaget som köpte huset. Hela kvarteret, inklusive affärslokalerna, såldes av Uppsala kommun för 248 miljoner 2010.