Uppsala kommun har stått utan näringslivsdirektör sedan Yvonne Näsström lämnade posten i mars. I förra veckan stod det till slut klart vem som var ersättaren. Valet föll på Charlotte Skott, vd för Destination Sälenfjällen och tidigare varumärkeschef på Destination Uppsala.

Nästa destination är med andra ord hemtama marker för Charlotte Skott, som växt upp i Storvreta och bland annat arbetat som marknadsansvarig på Upsala Nya Tidning, och har haft kvar sin bostad i Uppsala under Sälentiden.

– Det känns otroligt spännande och det är med stolthet och stor ödmjukhet som jag tar mig an uppgiften, säger Charlotte Skott.

– Uppsala är i stark tillväxt, det har hänt otroligt mycket under de senaste åren och jag haft möjlighet att se den här positiva spiralen utifrån. Och att nu tillsammans med kommunen, enskilda företag och de företagsfrämjande organisationerna fortsätta att driva utvecklingen känns väldigt spännande.

Charlotte Skott ser det som ett ”otroligt intressant” uppdrag att få vara med och utveckla regionen.

– Uppsala är en av de ledande expansiva regionerna i landet, ja till och med i Europa, om man ser till den höga tillväxten och hur kunskapsintensivt Uppsala är.

Vad blir din huvudsakliga uppgift som näringslivsdirektör?

– Att fortsätta det arbete som är i gång tillsammans med medarbetarna. Mycket positivt har hänt de senaste åren. Det har arbetats med ett näringslivsprogram med målet att få till 70 000 nya jobb till 2050. Vi ska omsätta programmet i praktiken i samverkan med näringslivet. Det handlar om att se bredden av kommunens näringsliv och att växa i takt med inflyttningen. Vidare är det en hög grad av nyföretagandet här, vi måste skapa förutsättningar för att det ska fortsätta vara så.

Uppsala har emellertid inte fått några smickrande signaler från Svenskt Näringsliv på senare tid. I oktober presenterades deras årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner och Uppsala hamnade på plats 185 (av 290). Ett tapp på 14 placeringar och det var tredje året i rad som kommunen förlorar mark. En knapp tredjedel i undersökningen som ligger till grund för rankingen ansåg att företagsklimatet är bra.

– Det man behöver göra är att identifiera vad är det man inte är nöjd med. Men jag vill inte gå händelserna i förväg då jag inte är helt insatt i vilka insatser man har gjort. En viktig övergripande punkt är att det finns en positiv attityd, som det även står i näringslivsprogrammet, och att vi skapar förståelse för vad som är viktigt för företagarna.

Uppsalaregionens utvecklingskurva pekar som sagt uppåt. Frågan är om den starka tillväxten är ett tveeggat svärd? Att det gör det svårare att upprätthålla en bra servicenivå, och att exempelvis handläggningstiderna springer iväg?

– Att befinna sig i en positiv spiral innebär också mer arbete för att kunna hålla servicen på samma kvalitativa nivå. Det är en del av utmaningen när expansionen är stark, säger Charlotte Skott.

När Uppsala kommun annonserade efter en ny näringslivsdirektör betonade man att personen skulle leda ”ett resultat- och målinriktat förändringsarbete”. Charlotte Skott ser det som att hennes uppdrag är att skapa goda förutsättningar för företagande i stort, men att hon inte har några detaljer utmejslade ännu och hänvisar återigen till det antagna näringslivsprogrammet.

– Men det är ju så att näringslivet och företagandet är i ständig utveckling, vi är ute på en resa i och med globaliseringen och digitaliseringen – förändringar sker hela tiden, det kräver att vi vågar vara modiga tillsammans.