Onsdagens snöfall resulterade i drygt ett 50-tal felanmälningar till Uppsala kommun - en normal summa, enligt Roger Lindström, områdeschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

– De allra flesta rör sig kring att snöröjningen lämnat vallar framför infarter. I avtalen står det att entreprenören skall sträva efter att inte lägga upp plogvallar de ska ta bort så mycket snö som möjligt men det största ansvaret för att ta bort snön hamnar på fastighetsägaren, säger han och berättar att det under en vinter inkommer cirka 500 felanmälningar.

Till sitt förfogande har Uppsala kommun drygt 130 snöröjningsenheter, varav de flesta tillhör privata aktörer. För att säkerhetsställa kvaliteten har kommunen flera kontrollanter som också är ute i fält.

Artikelbild

| 130 snöröjningsenheter har Uppsala kommun till sitt förfogande. De flesta är privata aktörer och kommunen har kontrollanter ute för att säkerställa att de privata aktörerna lever upp till kraven. Efter onsdagens insats kan kommunen konstatera att en av entreprenörerna haft stora brister i sitt arbete.

– Under onsdagnattens snöfall var vi medvetna om att det inte var 100 procentig leverans i ett distrikt. En entreprenör har haft stora brister, säger Roger Lindström.

Onsdagens snöröjningsinsats kostade drygt en miljon kronor och totalt har kommunen 80 miljoner kronor budgeterat för vinterväghållning. Halkbekämpning är den övervägande aktiviteten men budgeten skall även täcka kostnaden för att sopa upp ca 25 000 ton halkbekämpnings sand.

Finns det några garantier för hur snabbt ni ska åtgärda snöfall?

– Det går aldrig att ge några garantier. Det finns mål men det varierar efter vilken typ av gata det är. Vi har ju våra prioriteringar och insatstiderna för både snöröjning och halkbekämpning är mellan fyra och sex timmar, säger Roger Lindström.