Bokens dag bjöd på såväl självbiografiska smärtpunkter som obehagligt krypande ensamhetsskildringar. Men det blev också tydligt att läsande inte behöver vara likställt med ensamhet.

När Bokens dag under tisdagskvällen anordnades för 23:e året i rad av UNT hade evenemanget flyttat in under Universitetsaulans mäktiga kupol. Men trots en tydlig popularitet lyckades inte den gråhårigt månghövdade publikskaran fylla aulans drygt 1 800 platser.

Cilla Naumann var först ut med att berätta om sitt senaste verk. Hennes läsning ur den nya romanen ”Den oändliga familjen” väcker fiktionens knivskarpa minnesbilder till liv. Flickan som hämtas på förskolan av en främmande man minns alla detaljer – den bruna hatten, vägen hem, trafikljusen, snön, dofterna. Barnets skam över att ha trott den främmande mannens ord är klart som ett drömminne, plågsamt oförändrat och tydligt. Men vad som är fantasi och vad som är verklighet hänger i luften. Författaren beskriver boken som ett barndomsminne av en tragisk händelse, men minnet är osäkert vacklande och skiljer sig åt mellan Naumann och hennes syskon.

Artikelbild

| Stor publik på Bokens dag.

När Johanna Åberg Lundén, kulturchef på UNT, presenterade evenemanget betonade hon hur läsandet oftast sker i ensamhet:

– Här får vi i stället uppleva litteraturen tillsammans.

Detta blev tydligt när kroppsaktivisten, konstnären och Uppsalabon Stina Wollter läste ur sin debutroman ”Kring denna kropp”. Trots att texten är så subjektiv i sin karaktär slår den an allmänmänskliga erfarenheter – när Wollter berättar om hur den moder som hela livet hållit henne på avstånd efter en stroke plötsligt mjuknar och släpper henne nära är lättnaden och ömheten påtagligt berörande. Det blir tydligt hur vi genom att lyssna till andra, genom att ta del av litteraturens berättelser också kan lära oss något om våra egna liv. Även Wollter förser oss med minnesbilder, men dessa är snarare formade, aktiva, bearbetade och del av ett levande minne – som om texten verkligen organiskt hängde samman med henne själv.

Sex författare var inbjudna till årets upplaga av Bokens dag.

Artikelbild

| UNT arrangerade Bokens dag i universitetsaulan.

Förutom ovan nämnda var även Tomas Bannerhed, författare till den prisbelönta romanen ”Korparna”, Fredrik Apollo Asplund med debutromanen ”Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus”, den Uppsalabördiga Maria Ernestam och deckarförfattaren Mons Kallentoft på plats. Kvällen förgylldes också av Ingela Nilsson som tillsammans med sin jazztrio framförde en rad musikaliska pärlor i en hyllning till Hasse & Tage.