Ekonomi Det amerikanska budgetunderskottet var 215 miljarder dollar, cirka 1 770 miljarder kronor, för februari månad. Motsvarande underskott i februari förra året var 192 miljarder dollar.

Hittills är underskottet (justerat för kalendereffekter) för innevarande räkenskapsår, som började i oktober 2017, 448 miljarder dollar. Det är en ökning med 51 miljarder dollar jämfört med året innan.

Trumps skattesänkningar i kombination med ökade offentliga utgifter förväntas ge ett underskott på över 1 000 miljarder dollar för hela innevarande budgetår. Förra året landade underskottet på totalt 666 miljarder dollar.

USA hade tidigare, i spåren av finanskrisen, fyra på varandra följande år med ett underskott på över 1 000 miljarder dollar.