På måndagen presenterade arbetsförmedlingen sin månadsstatistik för Uppsala län i februari. Här framgår att 7,4 procent av invånarna - 365 975 personer - var inskrivna som arbetslösa, att jämföra med 7,8 procent för ett år sedan.

Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år har minskat från 11 procent till 9,5 i februari i år. Förra året var 59 487 ungdomar utan arbete. I februari i år ligger siffran på 51 547. När det gäller vuxna personer var 193 244 öppet arbetslösa nu i februari, att jämföra med 197 211 personer för ett år sedan.

933 personer i länet fick jobb i under februari månad.