Allra bäst har Envirologic gått med en uppgång i skrivande stund – fredag eftermiddag – på 112 procent sedan årsskiftet. Envirologic tillverkar tvättrobotar för trånga och starkt nedsmutsade utrymmen som exempelvis djurstallar. Företaget, som från början hette RamstaRobotics, startade efter att vd Jan Sandberg sett hur tvätt av grisstallar går till – ett tufft och ohälsosamt jobb. Nu är man verksamma i 18 länder och huvudprodukten heter EVOCleaner. Huvudkontoret ligger i Librobäck.

Tvåa på listan ligger ett företag från en mer förväntad nisch – biomedicin. CorlineBiomedical är en av många lyckosamma Pharmacia-avknoppningar. Aktien är upp 92 procent i år.

Högt hamnar också PiezoMotor Uppsala, det företag som stått för den största uppgången sett över ett helt år – hela 349 procent. Sedan årsskiftet är siffran lite mer "blygsam" med en uppgång på 79 procent. Bolaget tillverkar mikromotorer.

Sedan finns Oasmia, som utvecklar läkemedel med inriktning mot veterinär- och humanonkologi, vars aktie har klättrat 83 procent i år. Sett över en treårsperiod är emellertid inte långvariga investerare alltför nöjda i och med att aktien är ned 72 procent. Allra bäst när det gäller den långsiktiga avkastningen har Biotage varit med en uppgång som närmar sig 500 procent över tre år och drygt 1 100 procent på fem år.

En av Stockholmsbörsen allra värsta klättringar har relativt nynoterade BioArctic stått för. Bolaget har sitt säte i Stockholm, men har sin grund i Uppsalaprofessorn Lars Lannfeldts forskningsupptäckter. När bolaget i början av juli visade upp goda resultat i en fas 2B-studie med patienter med tidig Alzheimers sjukdom var det en sensation och den första stora studien på länge som i sen klinisk fas visat potentiell effekt.

– Det är väldigt starka data och det som är förvånande med studien är att den visar på minskad klinisk försämring redan efter 6 månader, det hade vi inte väntat oss, sade Gunilla Osswald i en kommentar.

Aktien har fallit tillbaka en smula, men är ändå upp knappt 300 procent på en månad.

En annan aktie som tjurrusat är Uppsalabolaget Double Bond Pharmaceuticals, upp 160 procent på en månad efter patentgodkännande i USA.

UPPDATERING: Tidigare saknades Doxa i uppräkningen. Det Uppsalabaserade dentalbolaget har gått upp över 100 procent i år.

LÄS MER: Uppsalaföretagets genombrott – aktien rusar

jonas.kihlander@unt.se