De senaste fem åren har andelen kvinnor på styrelseposter i länet ökat med 34 procent. Det är mycket över medel. Motsvarande siffra för hela riket är 19 procent.

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar väljer fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Camilla Ahlsson, affärschef på Almi Uppsala.

Trots den kraftiga ökningen är kvinnornas andel av styrelseposterna nämligen bara 21 procent (cirka två av tio platser) i dag, jämfört med 17 procent 2013. Men det som kan vara ett trendbrott är att när det skapas nya styrelsplatser eller nya bolag så tar kvinnor nästan hälften av de nya platserna - fyra av tio nya platser.

Högst andel kvinnor på nya poster finns inom kultur-, nöjes- och fritidsbranschen. Där är hela 76 procent kvinnor i Uppsala län, medan industri- och tillverkningsbranschen ligger lägst.

Bakgrunden till att Almi tar fram denna statistik handlar minst lika mycket om att stärka tillväxten som att stärka jämställdheten enligt Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för Almis kartläggning:

– Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. För oss som arbetar med och investerar i framtida tillväxt, är det självklart att kontinuerligt ta fram fakta om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i företagens styrelser och ledning, säger Anna Lundmark Lundbergh, bland annat i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att 14 procent av företagen i Uppsala län har en kvinna som vd. Men den siffran har varit ganska konstant under senare år.

Fotnot: De bolagsstyrelser som undersökts har minst fem miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda.